در این مراسم که با حضور خانوادههای ماموران قرائت کنتور آبفای شهرها و شهرکهای غرب برگزار شد، مدیرعامل شرکت از کوشش آنان تجلیل و قدردانی کرد. خبر شهر به گزارش روابط عمومی امور آبفای شهرستان شهریار، مراسم تجلیل از ماموران قرائت کنتور آبفای شهرها و شهرکهای غرب با حضور خانواده آنها و مدیران ارشد شرکت برگزار شد. در این مراسم مدیرعامل شرکت ضمن قدردانی از کوشش این ماموران آنها را پیشاهنگان شرکت معرفی کرد و گفت: شما کسانی هستید که در سرما و گرما در ارتباط مستمر و مستقیم با مردم قرار دارید و به همین خاطر وجهه شرکت را نشان میدهید. در این مراسم، محمدرضا شمسایی‎فر، معاونت نظارت بر بهرهبرداری و مدیر امور آبفای شهریار و موسی باقری معاونت درآمد و امور مشترکین نیز حضور داشتند. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]