برخورد یک دستگاه خودروی پراید با تریلر منجر به مچاله شدن پراید زیر چرخهای تریلی و مرگ سرنشین آن شد.مأموران آتش نشانی شهریار پس از حضور در صحنه حادثه بعد انجام عملیات ایمن سازی جاده و جلوگیری از نشت سوخت و قطع سرباطری خودروها، فرد مذکور را از داخل خودرو خارج کرده که مـتأسفانه بر اثر شدت ضربه وارده راننده پراید در دم جان باخته و حادثه خونین دیگری رقم خورد.


این تصادف در بلوار پلیس شهریار روبروی قره تپه اتفاق افتاد، هنوز علت اصلی این تصادف مشخص نشده اما به گفته شاهدین ظاهرا خودروی پراید از مسیر خود منحرف شد و به تریلی برخورد کرد.


علت این حادثه توسط پلیس راهور تحت بررسی میباشد.