چهارمین جلسه فصلی مربیان با حضور رئیس، نائب رئیس بانوان هیات و مربیان مدرسه هیات شطرنج در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ برگزار شد که موضوعاتی مطرح و مصوب گردید خبر شهر به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار؛چهارمین جلسه فصلی هیات در ساعت ۱۰ صبح در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ با حضور رئیس، دبیر و نایب رئیس هیات استان تهران، و کلیه روئسای هیات شهرستانها و حوزه ها در سالن مسابقات هیات برگزار گردید. در این جلسه ابتدا موضوع راه اندازی سایت هیات شهرستانها و حوزه ها مطرح و در خصوص استعداد یابی در هر هیات در سال ۹۴ تصمیماتی اتخاذ گردید. در پایان هیاتهای شطرنج حوزه شمال شرق و شهریار (با مسئولیت آقای کیهان هنری و محرابی) به عنوان هیاتهای برتر سال ۹۳ معرفی و حکم و جوایزی به آنان اهدا گردید. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]