خبر شهر به گزارش روابط عمومی اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان شهریار پیرو دعوتنامه صادره از سوی اداره صنعت ، معدن و تجارت شهریار ، دویست هفتاد و چهارمین جلسه کمیسیون در ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۳ برگزارگردید. در پایان جلسه رئیس کمیسیون نظارت از عملکرد دبیرخانه کمیسیون نظارت و اعضاء کمیسیون در برگزاری ۱۱ جلسه در سال ۱۳۹۳ با ۱۲۸ مورد مصوبه که تصویب ۷۵۷ مورد نرخ کارشناسی شده را در پی داشت تشکر کرد و در ادامه از عملکرد هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی و عوامل اجرایی انتخابات که در سال ۱۳۹۳ سیزده انتخابات موفق اتحادیه های صنفی برگزار کرده تشکر و قدردانی نمودند ضمنا از عملکرد اتاق اصناف اتحادیه های صنفی شهرستان در ساماندهی واحد های صنفی و صدور ۲۲۱۳ فقره پروانه کسب تشکر و لوح تقدیر تهیه شده را جهت سپاس از عملکرد خوب آنان هدیه نمودند. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]