خبر شهر به گزارش روابط عمومی بنیادشهیدوامورایثارگران شهریار:باحضورروء سای ادارات بنیادشهیدوامورایثارگران شهریاروآموزش وپرورش شهریار،آخرین جلسه ی ستادشاهدوایثارگران آموزش وپرورش شهرستان شهریارصبح امروزمورخ ۹۳/۱۲/۲۵درسالن اجتماعات آموزش وپرورش شهریاربرگزارشد.معاون فرهنگی وکارشناس اموزش عمومی بنیادشهیدوامورایثارگران شهریار،همچنین مسوول امورایثارگران آموزش وپرورش ومدیران مدارس شاهدشهرستان نیزدراین جلسه حضورداشتند.
درجلسه امروز موضوعاتی ازقبیل : ساماندهی پرسنل ومعلمان مدارس شاهددرسال تحصیلی ۹۵ - ۹۴٫
گزارش تحقیق وپژوهش ودست آوردهای علمی دانش آموزان شاهدوایثارگر،موردبحث وتبادل نظرقرارگرفت. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]