نشست هماهنگی روند اجرایی پروژه بیمارستان امام خمینی (ره) شهریار روز بیست و سوم اسفندماه در دفتر فرماندار شهریار تشکیل شد .
در این نشست که با حضور آقای دکتر ناجی ، فرماندار شهریار، آقای دکتر رضوی معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع و دانشگاه، آقای دکتر پایدار معاون درمان دانشگاه، آقای مهندس علومی زاد مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه و دکتر واشانی مدیر شبکه و اعضای هیأت امناء موسسه خیریه سلامت کوثر تشکیل شد ضمن تأکید و اتفاق نظر درخصوص ضرورت پیشبرد اجرای پروژه بیمارستان امام سجاد(ع) درخصوص چگونگی امور اجرایی پروژه و جذب منابع اعتباری دولتی همزمان با استفاده از منابع خیرین بحث و تبادل نظر شد و ضمن ارائه راهکارهای اجرایی در این زمینه تصمیمات مربوطه اتخاذ شد.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]