خبر شهر به گزارش روابط عمومی اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان شهریار
پیرو هماهنگی به عمل آمده با سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران معاونت محترم امور بازرگانی و توسعه تجارت و اداره فرش یک دوره کلاس به بافی در رسته فرش بافی دستی جهت ارتقاء سطح مهارت فنی بافندگان از تاریخ ۱۷/۱۲/۹۳ لغایت ۲۰/۱۲/۹۳ به مدت ۴ روز کاری برای ۳۳ نفر در محل اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان شهریار برگزار گردید.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]