سلامت نیوز: اگر قصد دارید رژیم غذایی بگیرید، باید برای موفقیت بیشتر برخی حركات ورزشی را نیز انجام دهید. اما چرا ورزش و رژیم غذایی باید در كنار هم باشند؟ به دلایل زیر:
1. در همان زمان كه رژیم غذایی سبب از بین بردن چربی بدن و توده عضلات میشود، ورزش به حفظ یا حتی اضافه شدن عضلات كمك میكند.
2. موقعی كه رژیمهای غذایی كمكالری توانایی بدنی شما را برای سوزاندن انرژی در حال استراحت (متابولیسم بدن) كاهش میدهد، حركات ورزشی این توانایی را بیشتر هم افزایش خواهند داد.
3. زمانی كه ورزش میكنید نهتنها كالری میسوزانید، بلكه بدنتان را برای سوزاندن كالری برای چند ساعت پس از ورزش آماده میكنید. هرچه طولانیتر و زیادتر ورزش كنید، تاثیر ماندگارتری حاصل میشود: آن وقت بدنتان در زمان استراحت و حتی هنگام خواب كالری بیشتری میسوزاند.
4. وقتی به برنامه رژیم غذایی خود حركات ورزشی را نیز بیفزایید، چربی بیشتری را با سرعت بیشتری از دست خواهید داد. اما در زمان ورزش كردن كدام بهتر است؟ آرام دویدن یا سریع راه رفتن؟ احتمالا میدانید كه اگر یك ورزشكار آماتور باشید هرچه بیشتر و تندتر بدوید، احساس بدتری به شما دست خواهد داد و خیلی زودتر مجبور به دست كشیدن از آن خواهید شد. به همین دلیل ما موارد زیر را به شما پیشنهاد میكنیم:
1. با سرعت آهسته دویدن را شروع كنید و بعضی اوقات حین دویدن آن را قطع كنید. این كار به شما اجازه خواهد داد تا برای مدتزمان طولانیتر، چربی بیشتری را بسوزانید.
2. مسافت دویدن را كمكم افزایش دهید. آرام دویده و برای استراحت راه بروید، با این كار قادر خواهید بود تا مسافت بیشتری را بدون خستگی افزایش دهید.
3. این را بدانید كه با افزایش مسافت دویدن كالری و چربی بیشتری خواهید سوزاند.
4. اگر حین دویدن برای لحظاتی قدمهای خود را آهسته كنید، به بدن خود اعلام میكنید كه استقامت شما به طور جدی افزایش یافته وقتی دوباره شروع به دویدن كنید، بدنتان با سوزاندن چربی به جای قند واكنش نشان خواهد داد.

منبع: روزنامه شرق