مشکی سلطان رنگ ها

مشکی رنگ سلطه و قدرت است

این رنگ برای مد پر طرفدار است

چون شخص را لاغر تر نشان می دهد

و همچنین شیک و با دوام هم هست

رنگ مشکی همچنین نشان دهنده اطاعت و فرمان برداری است

کشیش ها رنگ مشکی می پوشند تا اطاعت خود را از خداوند نشان دهند.مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش