هر کسی توی زندگی ممکن است بارها و بارها شکست بخورد.

شکست به شما یاد می دهد که چطور راه درست تری را برای جبرانش انتخاب کنی ...

ادیسون اگر شکست های زیادی نمی خورد هیچ وقت برق را کشف نمی کرد.

جمله معروفی دارد که می گوید:

من شکست نخوردم تنها ده ها هزار راه را امتحان کردم که برایم مفید نبود و به نتیجه نرسید!مركز انجمنهاي تخصصي گنجينه دانش