به گزارش خبر شهر دانشگاه آزاد اسلامی شهریار در نظر دارد بخشی از محوطه سازی سایت خود را از طریق مناقصه به شرکت های داری رتبه ۳ ابنیه واگذار نمایند لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت می گردد جهت خرید اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت هفت روز به دانشگاه مراجعه کنند. شرکتها قبل از خرید اسناد مناقصه باید رزومه کاری خود را در این زمینه ارائه و در صورت رضایت از عملکرد آنها اسناد تحویل داده می شود.
آدرس: شهریار-خیابان ولیعصر(عج)-بعد از بیمارستان امام سجاد (ع) –دانشگاه آزاد اسلامی شهریار[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]