معاون آموزش متوسطه در هم اندیشی رابطان مدارس فنی و حرفه ای و کار دانش گفت : نگاه جامعه و خانواده ها به مدارس فنی و حرفه ای باید اصلاح گردد خبر شهر به گزارش دفتر اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش شهریار:مجید پارسا در هم اندیشی رابطان مدارس فنی و حرفه ای آموزش وپرورش شهریار گفت :بر اساس برنامه توسعه کشور نرخ هدایت تحصیلی دانش آموزان فنی و حرفه ای و کار دانش باید به رشد بالایی برسد که این مهم با هدایت تحصیلی صحیح توسط مدیران ،مشاوران و رابطین فنی و حرفه ای میسر می شود . معاون آموزش متوسطه در ادامه اظهار داشت :امروزه در تمامی کشور های توسعه یافته توجه به رشته های فنی و حرفه ای کار دانش در اولویت قرار دارد. وی در ادامه افزود:نگاه به مدارس فنی حرفه ای و کار دانش باید در جامعه وخانواده ها اصلاح شده و نگاه خانواده ها باید نگاه درستی به تحصیل دانش آموزان خود در رشته های فنی و کار دانش باشد . پارسا در ادمه یاد آورشد :وظیفه هدایت دانش آموزان به سمت وسوی رشته های فنی حرفه ای و کاردانش به عهده آموزش وپرورش است که با برنامه ریزی دقیق افقی زیبا نسبت به این رشته ها را برای دانش آموزان روشن سازد . این مسئول با تاکید بر اهمیت وظیفه رابطین گفت:رابطین نقش ویژه ای در تغییر نگاه جامعه اعم از مدیران ،مشاورین ،دانش آموزان و خانواده ها نسبت به رشته های فنی و حرفه ای و کار دانش دارند . گفتنی است :یک از اهداف مهم معاونت آموزش متوسطه آموزش وپرورش شهریار گسترش رشته های فنی و حرفه ای و کارو دانش است .[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]