به گزارش خبر شهر درجلسه ای با حضور دادستان شهریار و امام جمعه وحیدیه و رئیس اداره اوقاف شهریار و متولی ثلث باقی قصبه (که در حکم وقف است) و نماینده دفتر نماینده مجلس شهریار و تعدادی از اهالی قصبه وحیدیه موضوع اراضی و املاک قصبه و وقف بودن یا نبودن آنها بررسی شد. در این جلسه که به همت حسین زاده دادستان شهریار در دفتر ایشان برگزار شد امام جمعه محترم وحیدیه حاج آقا شائق و نماینده دفتر آقای گروسی و اهالی قصبه به بیان مشکلات مردم قصبه پرداختند و دلایل خویش مبنی بر عدم وقفیت قصبه ارائه نمودند وسپس رئیس اوقاف ونماینده حقوقی اداره اوقاف وخانم رئیس زاده متولی ثلث باقی نیز اداله خویش مبنی بر اینکه اراضی و املاک قصبه ثلث باقی مانده از وصیت نامه حاج اسماعیل یگانه می باشد را بیان نمودند و در پایان دادستان شهریار ضمن جمع بندی مطالب و با بیان اینکه ثلث باقی مانده هم در احکام همانند وقف است، هر دو طرف را به رعایت موازین قانونی رهنمون گردید و با توجه به مطرح بودن موضوع در شعب حقوقی دادگستری شهریار اعلام نمودند که در این زمینه، این رای قطعی دادگاه خواهد بود که قاطع دعوی باشد. حسین زاده در پایان به اداره اوقاف و متولی توصیه نمود که در اخذ حق پذیره و اجاره بها اهالی قصبه را که قشری ضعیف می باشند کما فی السابق مورد حمایت مالی خویش قرار دهند. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]