ه گزارش خبر شهر در تاریخ ۹۳/۱۲/۴ جلسه شورای قضائی دادسرای شهریار در دفتر دادستانی برگزار گردید. این شورا به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه قضایی بین قضات دادسرا هر هفته روزهای دوشنبه برگزار می گردد و علاوه بر بیان نکات مدیریتی به بررسی قوانین موضوعه ومباحث علمی حقوقی می پردازد. حسین زاده در این جلسه همکاران قضائی دادسرا را به انجام ماموریت بازدید از کلانتری ها وبرخورد مناسب با ارباب رجوع و جلوگیری از اطاله دادرسی و سرعت در تصمیم گیری ها دعوت کرد و پیشنهادات و انتقادات همکاران قضائی را نیز استماع نمود. در این جلسه جهت حل مشکل رفت وبرگشت پرونده ها بین ساختمان دادگستری و دادگاه انقلاب در بحث اظهار نظر دادسرا تصمیماتی اتخاذ گردید. لازم به ذکر است در ابتدای جلسه سه نفر همکار جدید قضائی که با عنایت ویژه رئیس کل محترم دادگستری استان به دادسرای شهریار اختصاص یافته اند نیزمعارفه شدند. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]