به گزارش خبر شهر به همت دادستان شهریار و با حضور فعال شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ویژه غرب تهران فرماندهی انتظامی شهریار و اداره بهزیستی شهریار و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهریار اجرا گردید. دادستان شهریار با بیان این مطلب اشاره کرد در اجرای این طرح ابتدا به بررسی وضعیت کمپ های ترک اعتیاد غیر مجاز پرداخته می شود و پس از آن در خصوص کمپ های مجاز نیز اقداماتی انجام خواهد شد. وی در ادامه افزود: در روز اول اجرای این طرح از کمپ ترک اعتیاد صداقت واقع در کردزار امیریه وکمپ شکوفه های کسری در وحیدیه بازدید و بازرسی انجام گردید و ضمن پلمپ این دو مرکز معتادین پذیرش شده در این کمپ ها با هماهنگی بهزیستی به کمپ های مجاز تحت نظارت اداره بهزیستی روانه شدند. حسین زاده ادامه داد: کمپ های ترک اعتیاد غیر مجاز محلی برای تکوین جرائم خشن و خطرناک گردیده اند وچون تحت نظارت اداره بهزیستی نیستند امکان وقوع هر گونه تخلف وجرائم در این کمپ ها متصور است بطور مثال در بررسی این دو کمپ به وقوع جرائمی چون سرقت موتور سیکلت وتحصیل مال مسروقه و جعل نامه های دولتی و جرائم منافی عفت و آدم ربایی و شکنجه و آزار جسمی وروحی برخورد نمودیم که دستورات مقتضی در این خصوص صادر گردید. دادستان شهریار ضمن تشکر از ارگانهای دخیل در اجرای طرح اعلام نمود که این طرح همچنان ادامه خواهد داشت. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]