همانند ورزشهای دیگر این ورزش نیز دارای تنوع زیاد در میزان فشار وارده بر بدن است که میزان سوختن کالری را به شدت تغییر میدهد؛

میخواهید لاغر شوید؟ میدانید که باید بروید سراغ حرکات ایروبیک. اما بهترین فعالیتهایی که موجب سوختن چربی میشوند، کدامند؟۱۰ فعالیت زیر را پیشنهاد میکنیم. امتحانش ضرر ندارد.
۱) بالارفتن از پله یا دورتر پارک کردن ماشین


این کار نباید تنها حرکت ورزشی شما باشد، اما نتایج آن قطعا مفید خواهد بـود. به جای استفاده از پله برقی یا آسانسور با پای خود از پله بالا بروید. عادت کنید اتومبیل خود را دورتر از محلی که کار دارید پارک کنید تا مجبور شوید بیشتر پیادهروی نمایید. سعی کنید بعد از خوردن غذا حداقل به مدت ۱۵ دقیقه راه بروید. این عمل هر روز بر مقدار کالری سوخته شده میافزاید.


۲) قدم زدن


شما باید سعی کنید کـه پیادهروی خود را به «پیادهروی قدرتی» تبدیل کنید. برای سوزاندن واقعی کالری باید میزان فشار را در انجام فعالیتها به مقدار قابلتوجهی افزایش دهید. این عمل را میتوان از طریق پیادهروی در سربالایی و یا قدم زدن با سرعتهای متفاوت در دورههای زمانی معین انجام داد. این فعالیتی است که در هر زمانی از سال قابل انجام است، حتی زمانی که به مسافرت میروید. پساین ورزشی برای تمام عمر است. اگر قدمهای خود را سریع و تند بردارید میتوانید ظرف نیم ساعت تا ۱۸۰ کالری بسوزانید.


۳) کار با دمبل


ورزش وزنه برداری فقط میزان محدودی کالری را میسوزاند امـا هیچ چیزی بهتر از کار با وزنه موجب تقویت بافتهای عضلانی بدن نمیشود و هیچ چیزی بهتر از عضلات قوی باعث سوختن کالری نمیشود. در واقـع تقریبا هر نیم کیلو عضله بین ۵۰ تا ۶۰ کالری در روز میسوزاند. بنابراین در طول یک سال ۵ کیلوگرم عضله جدید حداقل بین ۲۵ تا ۳۰ کیلوگرم از وزن کم میکند!از میان این ۱۰ ورزش موثر برای کاهش چربی، حداقل باید یکی از آنها مورد علاقه شما باشد. سعی کنید یک یا دو دوست که میتوانند شما را در حفظ انگیزه یاری نمایند، پیدا کنید.


۴) استفاده از دستگاه ورزشی دوچرخه و دویدن درجا


دستگاههای دویدن درجا هنوز هم بسـیار مـتداول بوده و بهتر از آن دوچرخه درجا نیز فوقالعاده است. دوچرخههای درجا میتوانند به عنوان تمریندهنده تمامی اعضای بدن مورد استفاده قرار گیرند. این ماشین برای دوندگانی که میخواهند از آسیب دیدن مفاصل خود جلوگیری کنند نیز مفید هستند. با آنها میتوانید ظرف نیم ساعت تا ۳۰۰ کالری بسوزانید.


۵) صخرهنوردی و قایقرانی


دوست دارید در حین ورزش از بالاتنهای تنومند نیز برخوردار گردید؟ صخرهنوردی و قایقرانی راهحل این مساله است. این دو فعالیت بـه بالاتنهای قوی نیاز داشته و کالری زیادی را میسوزانند. یکی را انتخاب کرده و در هر نیم ساعت بین ۳۰۰ تا ۳۸۰ کالری از دست دهید. برای این کار به تجهیزات مخصوص این دو ورزش نیاز خواهید داشت.


۶) اسکی


اسکی یکی از ورزشهای موثر برای سوزاندن کالری است. این ورزش بالاتنه و پایینتنه را تحت تاثیر قرار داده و ضربان قلب را بالا میبرد. به طور متوسط نیم ساعت آن تا ۳۳۰ کالری میسوزاند.


۷) کیک بوکسینگ (بوکس همراه با ضربات پا)


وقتی صحبت از ورزشهای تقویت نفس میشود، کیک بوکسینگ بـهصورت بارز مطرح میشود. به عنوان یک مزیت مضاعف، بسیاری از کلاسهای این ورزش شامل تمرینات قدرتی و انعطافپذیری نیز میشوند. شما میتوانید به ازای هر جلسه، بسته به میزان فشردگی تمرین، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ کالری بسوزانید.


۸) دوچرخهسواری


این ورزش چه با دستگاههای ثابت خانگی و چه به وسیله دوچرخههای واقعی خارج از منزل، یک فعالیت تنفسی عالی است. کلاسهای دوچرخهسواری ثابت امروزه بسیار متداول شده است؛ همانند ورزشهای دیگر این ورزش نیز دارای تنوع زیاد در میزان فشار وارده بر بدن است که میزان سوختن کالری را به شدت تغییر میدهد؛ با این ورزش میتوانید به ازای هر نیم ساعت ۲۰۰ تا ۴۰۰ کالری بسوزانید.


۹) دویدن


دویدن تقریبا در هر محلی آسان است، تنها چیزی که نیاز دارید یک پیادهرو و یک جفت کفش مناسب دو است. میتوانید میزان قابل توجهی کالری را از دست بدهید. تقریبا ۳۰۰ کالری یا بیشتر در هر نیم ساعت. حتی میتوانید این مقدار را با ایجاد وقفه و دویدن در مناطق سربالایی افزایش دهید. برای این منظور باید پاهایی قوی داشته باشید. پرورش قدرتی اندام مهمترین مساله برای پیشگیری از صدمات حاصل از ورزش دو است.


۱۰) بلند کردن وزنه


اگر زمان تمرینات وزنهبرداری به صورت صحیح انجام گیرد کوتاه خواهد بود بنابراین مقدار کالری سوخته شده کمتر است. اما احساس رضایت و سلامت به دلیل آزاد شدن اندورفین ناشی از فعالیت سنگین، در نوع خود محرکهایی بسیار شگفتانگیز به شمار میآید. به علاوه بلندکردن وزنه پیریزی خوبی برای انجام فعالیتهای دیگر است.