خبر شهر به گزارش روابط عمومی بنیادشهیدوامورایثارگران شهریار”درسالروزولادت حضرت زینب (س)مصادف باروز پرستاربه همت بنیادشهیدوامورایثارگران شهریاروبادعوت ازهمسران جانبازان وآزادگان درروز۹۳/۱۲/۵باحضورحاج آقاسادات رسول (امام جمعه ی باغستان )،دکترروستا نژاد(معاون بهداشت ودرمان اداره کل بنیادشهیدوامورایثارگران شهرستانهای استان تهران) ،مهندس روحانی فر(معاون سیاسی فرماندارشهریار)درسالن اجتماعات مدرسه عزیزاله پزشکی درشهریاربرگزارگردید.ابتدارهنماری س بنیادشهیدوامورایثارگران شهریار،ضمن خیرمقدم به مدعوین ،مقدم میهمانان ومسوولین رابه مراسم گرامی داشت وهدف ازبرگزاری مراسم راتقدیروقدردانی ازهمسران جانبازان دانست که باایثارخوددرپرستاری ازهمسران خویش درترویج فرهنگ ایثارزبانزدهستند..سخنرانان مراسم موصوف به ترتیب دکترروستانژاد/ حجه الاسلام سادات رسول ، مهندس روحانی فروخانم حسینی (همسریکی ازجانبازان معزز)بودندکه به فراخور سالروز ولادت حضرت زینب ونقش همسران جانبازان درالگوپذیری از شخصیت والای آنحضرت ،(س)سخنانی راایرادفرمودند.مسابقه وقرعه کشی واهدای جوایزازدستان مسوولین ازدیگربرنامه های مراسم یادشده بود. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]