به گزارش خبر شهر از روز پنجشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۹۳ بازآموزی امدادگران و نجات گران بمنظور پست نوروزی سال ۱۳۹۴ به تعداد ۶۵۰ نفر برادر و ۱۰۰ نفر خواهرو با حضور اساتید مجرب ، با هدف بالا بردن توان امداد ونجات در حوادث جاده ای و حضور مناسب در صحنه های حادثه “در مرکز آموزشهای تخصصی امداد ونجات شهریار” در دو مرحله آغاز و مرحله دوم آن از مورخ ۶/۱۲/۹۳ لغایت ۸/۱۲/۹۳ ادامه خواهد داشت که آموزش کلیه خواهران درساختمان مرکزی هلال احمر شهریار واقع در میدان معلم برگزار میگردد . [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]