خبر شهر به گزارش روابط عمومی اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان شهریار
با استناد به آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه صنفی ( موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی ) و همچنینی طی هماهنگی صورت پذیرفته از سوی کمیسیون نظارت شهرستان شهریار و هیات اجرایی ، انتخابات صنفاتحادیه مشاورین املاک در تاریخ ۹۳/۱۲/۰۳ در محل اداره صنعت ، معدن و تجارت شهریار برگزار و پس از شمارش آراء بترتیب آقایان
رضا کوچک پور نصفی ۹۷۱ رای رئیس اتحادیه
محمود رهگذر ۸۹۶ نائب رئیس اتحادیه
بهرام علی محرم زاده ۸۲۰ نائب رئیس دوم
حسین بیات ۷۱۹خزانه دار
مهدی صادقی ۵۸۱
معین فروزنده بخش ۴۷۸
جعفر حقی ۴۳۳
اسمعیل رهگذر بازرس با ۴۲۵ رای
انتخاب گردیدند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]