ميخواهيد کنيد؟ از خانه شروع کنيد!شايد شما هم از آن دسته افرادي هستيد که فکر ميکنند فعاليتهاي روزانه و ورزش کردن دو کار جدا از هم هستند و اينکه متخصصان ميگويند روزي 30 دقيقه ورزش کنيد، کاري دشوار است. اما اينطور نيست. شما ميتوانيد با انجام دادن کارهايي ساده که نوعي ورزش هم محسوب ميشوند، هم به کارهايتان برسيد و هم درحفظ تناسب اندامتان کوشا باشيد. باور کنيد خيلي هم سخت نيست. همين حياط خانهتان که شايد روزي چند بار از آن براي رفت و آمد استفاده ميکنيد، ميتواند بهترين مکان براي اين کار باشد. پس دست به کار شويد.

ابتدا با کاشتن کمي گل و گياه جلوهاي نو به حياطتان دهيد تا علاوه بر منظره زيبا و روحيه بخشي که بهوجود ميآيد، شوق فعاليت درآن هم در شما افزايش يابد. سپس فهرستي از کارهايي را که بايد به صورت روزمره، هفتگي يا حتي ماهيانه انجام دهيد، تهيه کنيد. حالا با تهيه اين فهرست خيلي خوب ميتوانيد بفهميد که کارهايي که هميشه يا اغلب به ديگران يا وسايل الکتريکي ميسپرديد خودتان چهقدر راحت ميتوانيد انجام دهيد. پس دست به کار شويد. اگر هم نميدانيد از کجا شروع کنيد، ما در اينجا 5 کار را به عنوان نمونه براي شما مطرح کردهايم. بقيهاش باشد به عهده خودتان.1. باغباني


اگر در حياط منزلتان باغچهاي مملو از گياه داريد، مسووليت باغباني گياهان را خودتان به عهده بگيريد. با اين کار هم روحيهتان را تازه کردهايد و هم کمي ورزش انجام دادهايد. سعي کنيد براي هرس کردن علفهاي هرز، به جاي استفاده از ماشينهاي علفزني از قيچي و داسهاي تيز که مخصوص اين کار هستند، استفاده کنيد. فقط حواستان باشد که هنگام کار دستکش مخصوص باغباني به دست داشته باشيد تا از آسيب رسيدن و تاول زدن دستتان جلوگيري نماييد. همين باغباني که شايد از نظر خيلي افراد کاري پيش افتاده باشد، فعاليتي مفيد براي بدن به شمار ميرود و هر يک ساعت انجام دادن آن چيزي حدود 300 کالري ميسوزاند.
2. برف روبي


اگر در منطقهاي که زندگي ميکنيد که زياد برف نميبارد يا حياط و پشتبامتان خيلي بزرگ نيست، بهتر است که خودتان اقدام به پارو کردن برفهاي باريده شده روي پشتبام، حياط، پلهها و جلوي در منزلتان کنيد. با اين کار هم جلوي سفت و لغزنده شدن سطوح بيروني منزلتان را گرفتهايد و هم به تقويت عضلات شانه و بازوهايتان کمک کردهايد. ضمن اينکه باعث حفظ تناسب اندامتان نيز شدهايد. ميپرسيد چگونه؟ فهميدنش خيلي هم سخت نيست. شما در هر يک ساعتي که برف پارو کنيد، 545 کالري ميسوزانيد بنابراين با انجام همين کارهاي ساده ميتوانيد اندامي موزون و متناسب داشته باشيد؛ فقط کافي است کمي تنبلي را کنار بگذاريد. توجه به اين نکته مهم هم ضروري است که پارو کردن برف ممکن است باعث ايجاد مشکل در برخي افراد شود. مثلا اگر فردي مبتلا به کمردرد است امکان دارد اين کار کمردرد او را تشديد کند. پس بهتر است کساني که ناراحتي يا مشکل خاصي دارند قبل از انجام اين قبيل کارها با پزشک خود مشورت کنند تا به دردسر نيفتند.
3. ماشين شويي


هر هفته يک روز را به ماشينتان در حياط منزل اختصاص دهيد. اين کار، هم نوعي ورزش است هم صرفهجويي! به جاي اينکه چند وقت يک بار ماشين خود را به کارواش ببريد و هزينهاي را صرف شستن آن بکنيد، آخر هفتهها يا حتي روز مناسب ديگري را به اين کار اختصاص دهيد. البته اگر ميخواهيد ماشين شستن خانگي به يک نوع ورزش و صرفهجويي مالي تبديل شود، بهتر است سطلي را پر از آب کنيد و در گوشهاي از حياط بگذاريد، سپس براي هر بار خيساندن دستمالتان درون سطل، مسافت بين ماشين تا سطل را طي کنيد. با اين کار هم کمي پيادهروي کردهايد، هم اينکه فقط با استفاده از يک سطل آب، اتومبيلتان را تميز نمودهايد. خوب است بدانيد که شستن ماشين با اين روش ميتواند بين 200 تا 300 کالري بدنتان را در هر ساعت بسوزاند.
4. جاروکشيدن


صبر نکنيد تا برگهاي کف حياط تا مچپايتان را بگيرد يا گرد و خاک حياط با اولين بار گل شود. هر چند روز ميتوانيد خودتان حياط خانه را هر چهقدر هم که کوچک باشد جارو بزنيد. تنبلي نکنيد و از فشارآب براي تميز کردن استفاده نکنيد. جارو زدن با درگير کردن عضلات بازو و پاها باعث سوزاندن مقدار زيادي از کالريهاي اضافه شما ميشود اما حواستان باشد نکات اصولي را موقع جارو زدن رعايت کنيد تا دچار کمردرد نشويد. براي اين کار از جاروهايي با دستههاي بلند استفاده کنيد. مدت طولاني دولا نمايند و دروضعيتهاي که احساس درد ميکنيد قرار نگيريد. جارو زدنتان را در يک مدت زماني خاص تنظيم کنيد تا اصوليتر ورزش کرده باشيد. ريتم يکنواخت موقع جاروزدن علاوه بر کنترل و حرکات ميتواند باعث آرامش روحي هم بشود. نمايند و دروضعيتهاي که احساس درد ميکنيد قرار نگيريد. جارو زدنتان را در يک مدت زماني خاص تنظيم کنيد تا اصوليتر ورزش کرده باشيد. ريتم يکنواخت موقع جاروزدن علاوه بر کنترل و حرکات ميتواند باعث آرامش روحي هم بشود.
5. هيزم شکني


چه اشکالي دارد که اين قدر با پيش نرويم و همرنگ جماعت نشويم؟ هميشه که نبايد براي گرم کردن خانه از بخاري و و لوازم گازي استفاده کرد. شما ميتوانيد براي اينکه هم خانهتان را گرم کنيد و هم کمي ورزش و تفريح انجام دهيد، در حياط منزلتان به شکستن هيزم بپردازيد و هنگام سرما با سوزاندن اين هيزمها در شومينه، فضايي گرم و دلپذير به وجود بياوريد. شايد جالب باشد بدانيد که هيزم شکستن نوعي ورزش مناسب براي تقويت بازو، شانهها و کمر است. البته حواستان باشد که يک دفعه کوهي از هيزم شکسته شده را انبار نکنيد زيرا اين کار فقط نوعي ورزش و سرگرمي است که بهتر است از اواسط تابستان و فقط نيم تا يک ساعت آخر هفتهها آن را انجام دهيد.