به گزارش خبر شهر در تاریخ ۹۳/۱۱/۳۰ دادستان شهریار در اولین همایش بازآموزی سازمان نظام پزشکی شهرستان های شهریار، شهر قدس و ملارد با عنوان اخلاق پزشکی شرکت نمودند. در این همایش که آقای حسین زاده به عنوان سخنران حضور داشت، درخصوص اهمیت طبابت از نظر اسلام و اهمیت اخلاق پزشکی در اسلام و اصول کلی اخلاقی در پزشکی و تخلفات اخلاقی و مجرمانه در امر پزشکی به ایراد سخن پرداختند. (مشروح نکات بیان شده توسط ایشان به زودی در قسمت «به قلم دادستان» منتشر خواهد شد.) ایشان در ادامه از تشکیل شعبه ویژه در زمینه پرونده های پزشکی و حوزه سلامت در دادسرا خبر دادند و حفظ کرامت و شان پزشکان و دست اندرکاران حوزه سلامت را ضروری دانستند. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]