جشنواره برف و شکوفه در تهران ..
همزمانی برف و شکوفه در استان تهران زمستان بهاری امسال را برای مردم این استان زیباتر کرده است .
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر در حالی که بارش برف در فیروز کوه دمای هوا را به زیر صفر رسانده و طبیعت را سفید پوش کرده است به شکوفه نشستن درختان میوه در شهریار خبر از آمدن بهار می دهند .
درحالی که رانندگان برای تردد از محورهای موصلاتی فیروزکوه باید خودروهای خود را به زنجیر چرخ و وسایل گرمازا مجهز کنند طراوت هوا و چشم انداز بهاری باغهای شهریار دیدنیست .