فکر میکنید تمام واقعیتها را درباره تناسب اندام میدانید. ممکن است تعجب کنید که بفهمید بسیاری از آنها در صورتی که به نظر صحیح میرسند، درواقع اشتباههای متداول هستند.


افتادن در دام بسیار ساده است:


یکی از همراهان شما نکتهای درباره تمرینات بدنی میگوید و شما آن را برای چند نفر دیگر که میشناسید، بازگو میکنید. یک روز وقتی شما در باشگاه مشغول تمرین هستید، دوباره آن را از دهان فرد دیگری میشنوید و مطمئن میشوید که قضیه صحت دارد.اما متخصصان میگویند که در دنیای تناسب اندام، باورهای غلط بسیاری وجود دارد که ممکن است مانعی بر سر راه کردن باشند. بعضی از این باورها مضر نیستند اما خیلیهای دیگر میتوانند مضر باشند. آنها میتوانند باعث شوند که تمرینات ورزشی خنثی شوند و به نتیجهای که هدف کار است نرسند و یا حتی ممکن است به ایجاد بعضی از آسیبهای ورزشی منجر شوند.علت اینکه این باورها جان میگیرند، این است که عکسالعمل بدن هر یک از ما نسبت به حرکات ورزشی تا حدودی متفاوت است. به همین دلیل کاری که برای یک نفر مناسب است، ممکن است برای نفر دیگر مناسب نباشد.در این وضعیت گاهی شما مجبورید ورزشهای مناسب برای خودتان را پیدا کنید؛ حرکاتی که به درد شرایط شما میخورد.به گفته متخصصان، بعضی از این باورهای غلط درباره باید کنار گذاشته شود. هر چه سریعتر این کار انجام شود، بهتر است.برای پیدا کردن راه سالمتر، متناسبتر با سلامت و لذتبخشتر، بعضی از این باورها را با هم مرور میکنیم:دویدن روی تردمیل در مقایسه با دویدن روی آسفالت یا پیادهروی، فشار کمتری بر زانو وارد میکند.دویدن، یکی از حرکات ورزشی فوقالعاده است اما ممکن است زانو را تحت فشار قرار دهد چون نیروی وزن بدن شما است که به مفاصل فشار وارد میکند و این نیرو ثابت است. فرقی نمیکند که شما رویبدوید یا روی آسفالت و پیادهرو.بهترین روش برای کاهش فشار بر زانو این است که شما ورزشهای متنوعی انجام بدهید. اگر شما دویدن را با سایر فعالیتهای ورزشی قلبی همراه کنید (به طور مثال کار روی دوچرخه ثابت) میتوانید فشار را روی زانوها کم کنید و سالها توانایی دویدن را حفظ کنید.انجام درازنشست یا کار با ماشین ورزش شکمی باعث میشود از شر چربیهای شکم خلاص شوید.هر ایده برآمده از رویاهای شبانه را باور نکنید.ابزارهای دراز و نشست ممکن است به شما در تقویت عضلات قسمت میانی کمک کند و در مجموع ترکیب بهتری در اندام شما به وجود آورد. برای اینکه بتوانید عضلات شکم خود را ببینید، باید حرکاتی را انجام دهید که درصد چربی کل بدن را کاهش دهد. اگر شما موفق به انجام این کار نشوید، عضلات شکمی خود را نمیتوانید ببینید.اما آیا دراز و نشست و نرمشهای شکمی میتوانند شکم بزرگ شما را کوچک کنند. متخصصان میگویند خیر، شما نمیتوانید فقط چربی قسمتهایی را که انتخاب میکنید، بسوزانید. بنابراین دراز و نشست فقط شما را به هدف کاهش وزن در آن ناحیه مورد نظر نمیرساند. شما برای سوزاندن چربی باید برنامه ورزشی شامل دو صورت نرمشهای قلبی و تمرینات قدرتی را با هم ترکیب کنید. این ترکیب حرکات به کاهش چربی در تمام بدن کمک میکند که قسمت مورد نظر شما هم جزیی از این کل است.ورزشهای سوخت و ساز شما را چند ساعت پس از اتمام ورزش در سطح بالا نگه میدارد.

این عبارت تا حدودی درست است اما مقدار کالری مصرف شده احتمالا به آن میزانی که شما فکر میکنید، نیست.متخصصان میگویند با اینکه سرعت سوخت و ساز شما پس از این حرکات تا حدودی افزایش مییابد اما این مقدار از نظر آماری واجد ارزش ویژهای نیست. در حقیقت این نرمشها تنها 20 کالری در روز بیش از مقدار معمول آن مصرف میکند.با اینکه بعد از ورزشهای قدرتی مقدار خیلی کمی سوخت و ساز بدن بالا میرود اما این مقدار هم قابل توجه نیست. بنابراین زیادهروی این مصرف کالری حساب نکنید.ورزش یکی از فعالیتهای عالی برای کاهش وزن است.با اینکه برای افزایش ظرفیت تنفسی ریهها، تونوسیته عضلات و حتی کمک به برطرف کردن فشارهای اضافی است اما واقعیت تعجبآور این است تا زمانی که شما در یک روز چند ساعت شنا نکنید، ممکن است به کاهش وزن شما کمک نکند.چون حالت شناوری بدن شما را احاطه میکند، شما نمیتوانید به همان شدتی فعالیت کنید که میگویند فعالیت در استخر آب گرم معادل دویدن است. به علاوه خیلی معمول است که شما زمانی که از آب بیرون میآیید، احساس گرسنگی زیادی کنید. همین مساله ممکن است، باعث شود شما بیش از حد معمول بخورید. بنابراین حفظ رژیم غذایی برایتان سختتر خواهد شد.