خبر شهر به گزارش روابط عمومی اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان شهریار
با استناد به آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه صنفی ( موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی ) و همچنینی طی هماهنگی صورت پذیرفته از سوی کمیسیون نظارت شهرستان شهریار و هیات اجرایی ، انتخابات صنف قماش و پوشاک فروشان شهریار در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۶ در محل اداره صنعت ، معدن و تجارت شهریار برگزار و پس از شمارش آراء بترتیب آقایان محمد عسگری به عنوان رییس اتحادیه ، علیرضا ماجدی به عنوان نایب رئیس اول ، موسی آقا محمدی نایب رییس دوم ، مهدی خطیبی نیا به عنوان دبیر اتحادیه ، و خانم مهتاب تاجیک به عنوان خزانه دار اتحادیه انتخاب گردیدند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]