خبر شهر به گزارش روابط عمومی بنیادشهیدوامورایثارگران شهریار:رهنما(رییس بنیادشهیدوامورایثارگران شهریار)وعنبربیز(معاون بنیادشهید)درمراسم تجلیل ازکارکنان جامعه ی ایثارگری که شاغل درشهرداری اندیشه می باشند،باحضورحجه الاسلام مروج(امام جمعه ی اندیشه)،طلوعی سرپرست شهرداری اندیشه ،اعضای شورای شهراندیشه وجمعی ازمسسولین درسالن اجتماعات فرهنگسرای امام علی (ع)فاز۳اندیشه ،حضوریافتند.دراین برنامه کارکنان شاهدوایثارگرشهرداری اندیشه نیزحضورداشتند.سخنرانان به ترتیب طلوعی ،حجه الاسلام مروج ورهنما بودند.که به فراخوربرلزوم تکریم خانوادهای شاهدوایثارگرتاکیدنمودند.درپایان خانوادهای شاهدوایثارگرلوح یادبودوهدیه ازدستان مسوء لین تحویل گرفتند.
لازم به توضیح است که کارکنان شاغل وابسته به جامعه ی ایثارگری درشهرداری اندیشه تعدادیازذه نفرمی باشند. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]