.. فرمانداریهای غرب تهراناداره فرهنگ و ارشاد اسلامیاندروید خبر شهربخشداریهاخبر گزاریخط مشی خبر شهردادسراهادانشگاه هاسازمان آتش نشانیستاد اقامه نمازشهرداری هاشهرداری ویژه پرندشورا های اسلامیلینکهای مفید غرب استان تهراننهادهای دولتینیازمندیهاهواشناسیچند رسانه ای


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
خبر شهر به گزارش روابط عمومی اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان شهریار
با استناد به آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه صنفی ( موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی ) و همچنینی طی هماهنگی صورت پذیرفته از سوی کمیسیون نظارت شهرستان شهریار و هیات اجرایی ، انتخابات صنف بارفروشان شهریار در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۴ در محل اداره صنعت ، معدن و تجارت شهریار برگزار و پس از شمارش آراء بترتیب آقایان علی فلاح مرتضایی به عنوان رییس اتحادیه ، علی نفریه به عنوان نایب رئیس اول ، سید جلال درخشان نایب رییس دوم ، محمد رضا نظری به عنوان دبیر اتحادیه ، فرامرز شاهمیری به عنوان خزانه دار اتحادیه انتخاب گردیدند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

تا