1- به ذهنت ارامش بده:
کارهای کند و تکراری راه بسیار خوبی برای آرام کردن یک ذهن پریشان است.
2- ایمان داشته باش:
دعا معمولا تنها راه مقابله با بعضی مشکلات غیر قابل حل است.
3- کافی است بگویی نه!
هوش ها و عادت های خودت را درک کن. آنها نشان دهنده نداشتن اختیار بر خود هستند و بدبختی به بار می آورند.
4- گه گاهی بیرون برو و خودت را تخلیه کن
اگر شک داری از مشکل فرار کن.ورزش راه فوق العاده ای برای تسکین تنش و اضطراب است.
5- رژیم غذایی ات را تغییر بده.
بیشتر از سبزیجات استفاده کن.سبزیجات میان وعده ای کامل برای جسم و روح است.

6- روش عکس العمل به تنش را تغییر بده
رویارویی با تنش و اضطراب با منشی آرام ، درونت تو را تغذیه خواهد کرد.
7- درهم ریختگی ها را مرتب کن.
درهم ریختگی انرژی را مسدود می کند. و موانع زیرکانه ای در زندگی ات ایجاد می کند.