خبر شهر به گزارش روابط عمومی بنیادشهیدوامورایثارگران شهریار:ازدوتن ازوالدین شهدای ساکن صباشهر(ویره )به نام شهیدناتوانی وشهیدراهی،توسط روحانی فرد(معاون سیاسی فرماندارشهریار) ریاست بنیادشهیدوامورایثارگران شهریار،شهردارواعضای شورای شهرصباشهر،حجه الاسلام موحدی نیا(امام جمعه ی صباشهر)،سرهنگ یامینی (فرمانده نیروی مقاومت بسیج شهریار)،مداحی معاون اجتماعی فرماندارشهریار وفرمانده نیروی انتظامی صباشهر،دیداربعمل آوردند.دراین دیدارها ابتدارهنما ،ریاست بنیادشهیدشهریاربه ذکراطلاعاتی ازبیوگرافی شهیدان پرداخت وسپس والدین شهدای یادشده به فراخور،خاطراتی راازشهدای خودبیان نمودند.درپایان توسط شهرداری وشورای شهرصباشهر،لوح وهدیه به خانوادهای شهیدان ناتوانی وراهی اهداگردید.لازم به توضیح است که شهیدفریدون ناتوانی درتاریخ۴۷/۵/۵متولدودرتاریخ ۶۷/۵/۳درمنطقه ی سوماربه شهادت می رسد. شهیدجانعلی راهی درمورخ ۴۷/۶/۱۲متولدودرتاریخ ۶۵/۱۲/۱۴درمنطقه ی شلمچه به درجه ی رفیع شهادت نایل می شود. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]