در يك شغل مناسب سخت مشغول فعاليـت هـستـيـد. از همسري ايده آل برخوردار بوده و از زندگي اجتماعي خـود لذت مي بريد. از خانواده و دوستانتان راضي هـسـتيـد. در كل زندگي وقف مراد شما ميگذرد. اما احساس نميكنيد كه ذهنتان در حال افت و بي تحركي است؟
مغز عضوي از جسم شما بوده و همانند اندام ديگر نياز به اكسيژن و تحرك دارد. پروراندن ذهن باعث ميگردد از لحاظ جسماني و احساسي قوي تر گرديد. قطعا دوست نداريد در ميانسالي نـگـران از دسـت دادن حـافـظـه و يـا مـبـتـلا شدن به آلزايمر و يا بيماريهاي مشابه آن باشيد. بنابراين ازهم اكنون بايد براي حفظ و نگهداري قواي ذهني خود تلاش نماييد.
از طريق انجام منظم فعاليتهاي مثبت مـي تـوانيد حافظه خود را افزايش داده، قدرت حل مسائل را در خود بهبود بخشيده و خلاقيتـتان را تـقويت كنيد. در اينجا چندين نكته براي فعال نگاه داشتن ذهن ارائه شده است.
"خواندن غذاي ذهن است ، همانطور كه ورزش غذاي جسم."

يادگيري مادام العمر 1- كتاب بخوانيد
كتابهايي از قبيل رمانهاي قديمي، داستانهاي علمي تخـيـلي و راهـنماهاي اقتصادي را انتخاب نموده و با خواندن آنها ذهن خود را تقويت كنيد. پيـش از رفـتـن به تـعـطيـلات يك كتاب داستان جالب خريداري كنيد. گذشته از مزاياي و مـنفعتهاي فكري، مشغله گريزي ناشي از خواندن كتاب ميتواند بسيار آرام بخش باشد.
فوايد ذهني: كتـاب خـوانـي بـاعـث ورزيـدگـي مــهـارتــهـاي اداركـي شـده و مـجموعـه فرهنگ لغات را در حافظه شما افزايش خواهد داد. اين كار را به طـور مـرتب انجام دهيد. بعد از مدتي كوتاه بدليل كسب اطلاعات و بالا رفتن سـطـح معلومات خـود شـگـفت زده شده و تبديل به فردي خوش صحبت خواهيد شد.
2- در كلاسهاي آموزشي ثبت نام كنيد
چيزي جديد ياد بگيريد. در كلاسهاي آشپزي، هنري يا ورزشي ثبت نام كنيد.
فوايد ذهني: با ايـن عـمـل بـا مـفـاهـيـم، اطـلاعـات و ايـده هـاي نو آشنا شده و قدرت يادگيري در شما از طريق حفظ كردن آن مطالب افزايش خواهد يافت.
3- يك زبان خارجي بياموزيد
در كلاسهاي زبان شركت كرده، به نوارهاي آموزشي گوش داده و با فردي كه مي توانيد با او بزباني ديگر گفتگوكنيد، ارتباط برقرارنماييد.بجاي برنامه هاي تلويزيوني هميشگي، فيلمهاي زبان اصلي زير نويس دار را تماشا كنيد.
فوايد ذهني: آموختن يك زبان خارجي فكر شما را انعطاف پذير نگاه داشته و باعث تـيز هوشي خواهد گرديد و بنابراين از كند شدن روند تفكر ناشي از افزايش سن جـلوگيـري مينمايد.همچنين در سفرهاي بعدي به كشورهاي خارجي از مشكلات كمتري برخوردار خواهيد بود.
ذهن خود را ورزيده كنيد


4- بدويد
كفش ورزشي خود را پوشيده و حركت كنيد. دويدن باعث شكل گيري جسم و ذهنـتـان ميگردد.
فوايد ذهني: دويدن بـاعث بالا رفـتـن سـطح اكـسيژن در مـغز و در ساير بخشهاي بدن مي شود. در عوض بدن شـما انـدورفـين بيشتري آزاد كرده كه باعث نيرومندي و لذت در حين سلامتي خواهد شد.
5- گلف بازي كنيد چند ساعت از مشغله هاي روزانه خود را آزاد كرده و براي چند ساعت بازي به فضاي باز برويد. گلف يك بازي ايده آل براي به آرامش رسيدن و تقويت فكر محسوب ميگردد.
فوايد ذهني: گلف بازان از طـريق تـصمـيم سازيها و تعيين استـراتژي ها در حين بـازي اقدام به برانگيختگي ذهن خود مينـمـايند. از آنجاييكه اين ورزش با كنترل حركات تكراري در ارتباط است، باعث القاي تدريجي قواي جسمي-فكري ميگردد.
6- به يوگا بپردازيد
ممكن است تعجـب كـنيد كه چقدر مي تواند مؤثر باشد. علاوه بر مزاياي جسماني و تمرينات بدني، يوگا ميتواند اثرات آرام بخش بسياري را بهمراه داشته باشد.
فوايد ذهني: يوگا باعـث مي گردد تا كـليـه عـضـلات و فرايـنـهاي تنفسي خود را كنترل نماييد.با كنار گذاشتن نگرانيها و تنشها فرصتي مناسب براي رها نمودن فكر از استرس پيدا خواهيد كرد.
7- بيليارد بازي كنيد
بازي بيـلـيـارد نـيـز براي تقويت فكر مفيد است. ورزشكاران اين رشته با تمركز نمودن به روش ضـربات و تـفـكر عـمـيـق بـراي نـحـوه حـركات بـعـدي بـه بـالابردن قابليتهاي اداركي مي پردازند.
فوايد ذهني: برنامه ريزيهاي استراتژيك باعث افزايش وضوح عقلاني مي شـوند. تمركز كردن روي مسائل بيدرنگ و آني به هوشيار نگاه داشتن ذهن كمك مي نمايد. به علاوه اين ورزش مستلزم اين است كه بازيكن بر حسب قوانين فيزيك تعقل كند،چيزيكه اغلب ما به ندرت در زندگي روزمره خود انجام مي دهيم.
هميشه فكر كنيد
8- بازي كنيد
از دوستان خود براي شركت در بازيهاي فكري مانـند شـطرنـج دعـوت نـماييد. بـه غيـر از جوانب اجتماعي، اين قبيل بازها ذهن شما را فعال نگاه مي داند.
فوايد ذهني: از حافظه خود استفاده نموده و قدرت بخاط آوردن را افزايش خواهيـد داد. همچنين مهارتهاي رياضي و منطق خود را آزمايش خواهيد كرد.
9- در يك خبرنامه مشترك شويد
دريافت اطلاعات جديد در هر روز اطلاعات مـغـز شـما را افـزايـش خواهد داد. يك خبرنامه مي تواند در مورد وقايع تاريخي، جملات مشهور و يا اخبار اجتماعي باشد.
فوايد ذهني: برانگيختگي ذهني باعث افزايش مهارتـهاي اداركـي مي گـردد. به عـلاوه جمع آوري اطلاعات عمومي باعث دنيا ديدگي و هوشمندي بيشتر خواهد شد.
خلاقيت داشته باشيد
10- بازيهاي فكري كامپيوتري انجام دهيد
بازي هاي كامپيوتري مي توانند براي سلامتي بسيار مفيد باشند.گيم هايي را انتخاب كنيد كه استراتژيك و فكري و مستلزم حل مسائل باشند.
فوايد ذهني: گـيم هـايي كـه بـا حـل مـسئله و نقش گزاري سر و كار دارند به شما در تمرين برنامه ريزي هاي استراتژيك كمك مي كند.
11- ماكت بسازيد
ساختن مدلهاي اتومبيل و هواپيما را با اسباب بازي در دوران كودكي بياد داريد؟ آنها را بازسازي كرده و يك مدل كوچك بوجود آوريد.
فوايد ذهني: دنبـال كـردن هـمه آن دستـورالعملهاي نوشته شده، قدرت تمركز شما را افزايـش مـي دهد. تـمركز نمودن روي كارهاي دست ساز مي تواند بسيار آرامش بخش باشد.
12- يك ساز موسيقي ياد بگيريد
آموختن يك ساز ميـتواند بـاعث برانگيختن قواي ذهني شما گردد. در كلاسهاي سنتور، گيتار، پيانو و يا آنچه كه به آن علاقه داريد ثبت نام كنيد.
فوايد ذهني: مطالعه علم موسيقي تحريك عقلاني را سبب ميشود. نواختن يك ساز نياز به قدرت يادآوري و تمركز جهت حفظ تن و سرعت موسيقي دارد.
13- جدول حل كنيد
روزنامه يا كتاب جدولي تهيه نموده و در اوقات بيكاري اقدام به حل جدول نماييد.
فوايد ذهني:اين عمل باعث بهبود مهارتهاي اداركي،تفكر خلاق و توانايي هاي واژه اي در شما خواهد شد.
14- در مناظرات شركت كنيد
يك مباحثه با نشاط مي تواند نيرو بخش و مفرح باشد. تا زماني كه از موضوع اصلي يك بحث منحرف نشده باشيد، مي توانيد از گفتگو و بيان نكات مثبـت و مـنـفي يك مسئله با دوستان، بسيار لذت ببريد.
فوايد ذهني: مهارتهاي خود در تفكر سريع، قوه استدلال و خـلاقيت را پـرورش خواهيـد داد. طرح تئوريهاي متقاعد كننده بشما در روابط اجتماعي و شغلي كمك خواهد نمود.

اگر فكر،جسم و روح خود را پرورش دهيـد، روزگـارتـان بسط يافته و چـشم انـدازي جـديد بدست خواهيد آورد كه شما را قادر به انجام كارهاي بسيار بزرگتر خواهد كرد.

ذهن خود را تقويت كنيد
استعداهاي فـكري خـود را از طـريـق بكار بردن اعمال تحريك كننده ذهني بسيار، در اوج نگاه داريد. از مهارتهاي اداراكي اسـتـفـاده نموده، قواي يادآوري را آزمايش كرده و حافظه خود را بهبود بخـشيد. خـود را وادار بـه داشـتـن خـلاقـيت در تـفكر و تعقل نماييد. با فعال نگاه داشتن ذهن به منافع و فوايد بيشماري دست خواهيد يافت.