1_ زندگی مهربان نیست, اما باز هم خوب است.
2_ وقتی شک داری قدم بعدی را کوتاه تر بردار
3_ زندگی کوتاهتر از آن است که برای نفرت از کسی وقت صرف کنی.
4_ شغل تو وقتی که بیمار هستی به فکر تو نخواهد بود، اما دوستان و والدین ات چرا.با آنها در تماس باش.
5_ هر ماه اقساط خود را بموقع پرداخت کن.
6_ لازم نیست در هر بحثی برنده باشی.
7_ با دیگران همدردی کن، این خیلی بهتر از تنها گریه کردن است.
8_ هرکسی را همانطور که هست بپذیر.
9_ پس انداز برای دوران پیری را با اولین چک حقوقت شروع کن.
10_ وقتی نوبت مشکلات می رسد، مقاومت بیهوده است، با مسایل روبه رو شو.
11_ با گذشته ات آشتی کن تا امروزت را خراب نکند.
12_ بد نیست گاهی بچه هایت ببینند گریه می کنی.
13_ زندگیت را با کسی مقایسه نکن،از کجا می دانی آنها در چه وضعیتی هستند.
14_ اگر قرار است رابطه ای پنهان بماند،درگیرش نشو.
15_ هر چیزی ممکن است در یک چشم بر هم زدن تغییر کند،اما ناراحت نباش،خدا پلک نمی زند.
16_ نفس عمیق بکش ،آرامتر می شوی.
17_ از هرچیز که مفید،زیبا و لذت بخش نیست دست بکش.
18_ هراتفاقی که واقعا به تو فشار می آورد ، تو را قوی تر می کند.
19_برای اینکه کودکی خوبی داشته باشی هیچ وقت دیر نیست.
20_ وقتی قرار است دنبال کسی بروی که واقعا دوستش داری نگو "نه"
21_ شمع روشن کن،ملحفه ها رو نو کن. دل انگیز ترین لباس راحتی ات را بپوش.برای زمان خاصی نگه اش ندار همین امروز زمان خاص فرا رسیده است.
22_ آمادگی کافی است،دل را به دریا بزن.
23_ هیچ کس جز خودت مسئول خشتودی تو نیست.
24_هر مشکلی که برایت پیش آمد به خودت بگو 5 سال دیگه هم این مسئله برایم مهم است؟
25_ همیشه زندگی را انتخاب کن.
26_ بخشنده باش.
27_ آن چه دیگران درباره ات فکر می کنند به تو مربوط نیست.
28_ زمان همه چیز را درست می کنه،به زمان وقت بده.
29_ اوضاع هرچقدر هم بد یا خوب باشه تغییر می کنه.
30_ خیلی جدی نباش.
31_ به معجزه اعتقاد داشته باش.
32_ قدر پدر مادرت را بدان.
33_ زندگی را بررسی نکن،کارت را بکن،و بیشترش را همین حالا.
34_ فرزندانت فقط یک دوران کودکی دارند.
35_اگر مشکلات را تلنبار کنیم،مشکلات خود را بزرگ تر می کنیم.
36_ حسادت اتلاف وقت است،همین حالا آنچه لازم داشتید ، دارید.
37_ بهترین پیشامد هنوز در راه است.
38_ مهم نیست چه احساسی داری،بلند شو،لباس بپوش و شروع کن.
39_ رها باش.
40 زندگی فرازو فرود نیست،نعمت است.