به گزارش خبر شهر با استناد به آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه صنفی ( موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی ) و همچنینی طی هماهنگی صورت پذیرفته از سوی کمیسیون نظارت شهرستان شهریار و هیات اجرایی ، انتخابات صنف فروشندگان اتومبیل شهریار در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۲ در محل اداره صنعت ، معدن و تجارت شهریار برگزار و پس از شمارش آراء بترتیب ۱-آقایان حسین قاسمی به عنوان رییس اتحادیه ، ۲-یوسف بختیاری به عنوان نایب رئیس اول ۳- مجتبی نعمتی نایب رییس دوم ۴-علی اصغر قیدر به عنوان دبیر اتحادیه ۵-محمد گرجی به عنوان خزانه دار اتحادیه انتخاب گردیدند. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]