آیین زندگی به سبک کامپیوتری!

برای حل اختلافات زناشویی، روی گزینه «گذشت و ایثار»، دابل کلیک (Double click) کنیم.1.در زندگی و معاشرت با دیگران، نرمافزار باشیم، نه سختافزار.2.برای پسوند فایل زندگی اجتماعی و خانوادگی، از سه کاراکتر «ع»، «ش» و «ق»، استفاده کنیم نه چیز دیگر.3.هیچگاه قفل سیدی قلب مردم را نشکنیم که «تا توانی دلی به دست آور، دل شکستن هنر نمیباشد».4.چنانچه در کاری شکست خوردیم، آن را «Shut Down» نکنیم بلکه آن را «Restart» کنیم.5.برای مانیتور زندگیمان، بکگراند (Background) سبز یا آبی را در نظر بگیریم نه سیاه یا دودی.6.برای سیستم قلبمان از مانیتورهای تخت و صاف (Flat) استفاده کنیم.7.برای حل اختلافات زناشویی، روی گزینه «گذشت و ایثار»، دابل کلیک (Double click) کنیم.8.برای فایلهای اسرار زندگیمان، پسورد (password) بگذاریم و آن را مخفی (Hidden) کنیم.9.همواره پیش از سخن گفتن، سی پی یوی فکرمان را به کار بیندازیم.10.بر صفحه مشکلات مردم، کلید F۱ باشیم و آنان را کمک و راهنمایی (Help) کنیم.11.اگر شخصیت ما بزرگ و والاست، این نوع شخصیت، نباید به ما اجازه دهد که با هر کسی چت (Chat) کنیم و هر کسی با ما چت کند.12. اگر از کسی بدی و کملطفی دیدیم، آن را «Save» نکنیم بلکه آن را «Delete» نماییم و حتی آن را از ریسایکلبین (Recyclebin) قلبمان کاملاً محو کنیم.13.به دیگران اجازه ندهیم در «سی دی رام» زندگیمان هر نوع «سی دی» را که بخواهند، قرار دهند.14.خانه و دفتر کارمان، به روی مردم نیازمند، «Open» باشد.15.تا حرف کسی تمام نشده، اسپیکر (Speaker) خود را روشن نکنیم.16.در زمان ناتوانی، درماندگی و تاریکی زندگی دیگران، کلید «Power» برای آنان باشیم.17.در سایت زندگی شخصیمان، یک رُوم (Room) به نام مشکلگشا (Moshkelgosha) بسازیم تا دیگران با ما چت (Chat) کنند.18.هنگام مشاهده خوبیها و نیکیهای دیگران، بلافاصله کلید پرینت اسکرین (Print Screen) را بزنیم و از آنها تصویر بگیریم.19.فایلهای مهم زندگی خود را گاه بهگاه، اسکن (Scan) کنیم تا اگر به ویروسی آلوده شده باشند، سریعاً مشخص شود.20. نگذاریم هر کسی در رُوم (Room) زندگیمان چت نماید و در این صورت، او را ایگنور (Ignore) کنیم.21. چشمهایمان را به روی عیبهای پنهان مردم، «Close» کنیم.22. گاه و بیگاه، کامپیوتر زندگی ما هنگ (Hang) میکند که باید آن را با «فکر»، «مشورت» و «برنامهریزی»، ریاستارت (Restart) کنیم.23.برای کپی گرفتن از دیسکت زندگی دیگران، نخست آن را ویروسیابی و سپس ویروسکشی کنیم.24. مواظب باشیم که رایانه زندگی زناشوییمان، ویروس غرور و لجبازی به خود نگیرد که در این صورت، ممکن است هیچ آنتیویروسی نتواند آن را از بین ببرد.
25.اگر میخواهیم در زندگی خویش موفق و خوشبخت باشیم، باید خودمان زیرمنوهای Programs را دقیقاً تنظیم کنیم و نباید بگذاریم که دیگران این کار را برای ما انجام دهند اگر چه میتوانیم در این زمینه، با آنان مشورت کنیم.26.پیش از پرینت گرفتن از سخنانمان، پیشنمایش چاپ (print preview) آن را مشاهده کنیم.27.اگر روزی رایانه زندگی ما با همسرمان هنگ کرد، سه کلید «کنترل اعصاب»، «انصاف» و «دلیل عصبانیت» را بزنیم.28.هارد مغز خود را از برنامههای غیرمفید، پر نکنیم، تا فضا را برای نصب برنامههای مفید، تنگ ننماییم.29.برای اینکه از دیدن مانیتور زندگی، بیشتر لذت ببریم، کارت گرافیک بالا برای آن تهیه کنیم.30.اگر لازم است که مانیتور رایانه ما دارای رنگهای متنوع و متعدد باشد، ولی مانیتور ارتباطات ما با مردم، حتماً باید یکرنگ باشد.31.در خطاطی کامپیوتری، از برنامه «کِلْک» هم میتوانیم استفاده کنیم اما در خطاطی زندگی، از برنامه «کَلَک» نباید استفاده کنیم.
32.بکوشیم تا خوش اخلاقی را به جای اینکه در رم (Ram) و حافظه موقت داشته باشیم، در رام (Rom) و حافظه پایدار داشته باشیم تا در هنگام آغاز (Start) ارتباط با دیگران، آن را به کار گیریم.33.در کیس (Case) مستکبران و زورمداران، «سی دی رام» نباشیم بلکه «سی دی ناآرام» باشیم.34.قانون کپیرایت زندگی اجتماعی به ما اجازه نمیدهد که سی دی بدیها و عیبهای دیگران را رایت کنیم.35.در سایت زندگی، همیشه لینکِ (Mahabbat) داشته باشیم و هیچگاه برای این سایت، فیلتر نگذاریم.

گردآوری : گروه سبک زندگی سیمرغ