متشکرم (مرسی) متشکرم یکی از اولین کلماتی است که در کودکی یاد میگیریم . مشکل این است که دربچگی همیشه باید از همه تشکر کرد . باید مداوم بگویید : متشکرم ،ممنونم ، مرسی خانم ، مرسی آقا . بله . باید از همه تشکر کرد تا این که بلاخره یک روز از این که باید از همه ی کره زمین و موجوداتش تشکر کنید خسته و بیزار می شوید . آن وقت است که به جای تشکر خواهید گفت : '' آه '' به این میگویند رسیدن به دوران بلوغ ! شاید هم فکر میکنید در بچگی آن قدر تشکر کرده اید که حالا در دوران بلوغ سهمیه ی تشکرتان تمام شده . برای همین است که دیگر زیاد تشکر نمی کنید یا این که برای گفتن ''متشکرم'' وقت کم می آورید،یا شاید عجله دارید و درس و کار و زندگی دیگر حوصله ای برایتان باقی نگذاشته . بهر حال بعد از دوران بلوغ دیگر کمتر تشکر می کنید ،در حالی که برای ادای کلمه ی ''متشکرم'' فقط به یک ثانیه وقت احتیاج دارید . یعنی همان اندازه که '' آه ''گفتن وقت میگیرد . تشکر کردن علامت این است که کسی برای شما کاری انجام داده و آن کار در شما اثر خوبی به جا گذاشته است . برای همین باید از نانوا که نان می دهد تشکر کرد . از لبنیاتی که بقیه پول را پس می دهد تشکر کرد .از .... باید از افرادی که جایشان را در اتوبوس به شما می دهند تشکر کرد یا آن هایی که در را برایتان باز می کنند یا به شما کمک می کنند و یا ... حالا روزگاری است که ادای این کلمه شما را محبوب خاص و عام می کند . آداب تشکر تشکر کردن هم مانند سایر کارها آدابی دارد . چگونه باید به یک خارجی بگویید: متشکرم . به یک عرب=شکرا'' به یک آلمانی=دانکه شون به یک ایتالیایی=گراتزی به یک فرانسوی =مرسی به یک انگلیسی=تنکیو به یک ترک =چخ ممنون به یک ناشنوا = کافی است فقط سرتان را خم کنید ! لطفا'' کلمه ی ''لطفا'' را به شخصی می گویند که تقاضایی از اوکرده باشند ،مثلا'' ساعت را بپرسند . نشانی بگیرند ، کبریت بخواهند .ولی اشکال این جا است که همیشه بعد از لطفا'' ، باید کلمه ی ''متشکرم''را هم بکار برد.(که جمعا'' می شود دو ثانیه) البته این در صورتی است که شخص مقابل تقاضایتان را انجام دهد و گرنه شاید مجبور شوید بدوبی راهی نثارش کنید . آداب پرسیدن ساعت برای این که جلوی مردم مودب جلوه کنیم ، باید یاد بگیریم چطور سوال کنیم . مثلا'' چطور از یک خارجی وقت را بپرسیم. مستر (یا میسیز)خارجی ساعت چند است ؟ مستر(یا میسیز)خارجی ممکن است بگویید ساعت چند است؟ لطفا'' ساعت را به من بگویید. البته فراموش نکنید که در موقع پرسیدن وقت نباید ملیت طرف را به رخش بکشید.مثلا'' نگویید آقای فرانسوی ساعت چند است ؟ بهترین انتخاب این است که بگویید ساعت چند است ؟ یا میشه لطفا'' بگین ساعت چنده ؟ توجه اگر به زبان مادری خویش جواب شما را داد مسخره نکنید !