فرجی-رئیس شورا: امروز باید صرفه و صلاح شهروندان در دستور کار بودجه نویسی سال آتی شهرداری باشد.
جلسات بررسی بودجه تقدیمی شهرداری صباشهر برای سال ۱۳۹۴ در دفتر شورای اسلامی برگزار گردید.
خبر شهر – در حاشیه این جلسات که با حضورشهردار ،معاونین و مسئولین واحدهای شهرداری در صحن سالن جلسات شورای اسلامی برگزار گردیده است،آقای حاج علی فرجی رئیس شورای اسلامی شهر بیان داشتند که بودجه سال آتی شهرداری ر ا با اولویت رعایت صرفه و صلاح شهروندان ، انجام عملیات عمرانی و اتمام کارهای نیمه تمام و نیز با نگاه ویژه به مسائل آموزشی ،فرهنگی شهر در چندین جلسه پیاپی با حضور مسئولین مربوطه در حال بررسی میباشد که انشاا.. بودجهای جامع، کامل و قابل قبول برای شهروندان عزیز تصویب و بتوانیم بیش از پیش خدمتگذار شهروندان عزیز باشیم.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]