خبر شهربه گزارش دفتر اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش شهریار:در مراسمی که به صورت نمادین به همین مناسبت در مدرسه شاهد حضرت زینب برگزار شدمدیر آموزش و پرورش شهریار ضمن یادآوری شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی گفت :استقلال به معنای آن است که کشور باید با داشته های خود به پیشرفت و سعادت برسد نه با تکیه بر دنیای بیرونی واگر کشوری می خواهد به پیشرفت نایل شود باید از حلقه های وابستگی رهایی پیدا کند .
ذبیحی درادامه خاطر نشان کرد :در گذشته شرایط حاکم بر جامعه شرایط استبداد و خود کامگی بود و شاه خواستار اجرایی شد ن برنامه ها با نظر شخصی خود یود وخود کامگی و استبداددر همه حیطه های کشور به وضوح دیده می شد .
وی در ادمه افزود :اگر چه بسیاری سعی کردهاند این انقلاب را در ردیف سایر انقلابها و تحولات معمول دنیا بدانند اما در عمل نظرات آنان با واقعیتها فاصله زیادی دارد. زیرا نیروی این انقلاب مردمی و اسلامی بدون هیچگونه مرزبندی طبقاتی و گروهی بوده و ایدئولوژی آن اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله میباشد که سازش با نظامهای رایج دنیا ندارد و رهبری آن توسط یکی از مردان کم نظیر تاریخ حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) با ویژگیهای خاص خود بود.
گفتنی است :در این مراسم فرماندار و فرمانده سپاه و تنی چند از مسئولین شهرستان حضور داشتند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]