به گزارش خبر شهر جلسه هفتگی شورای قضایی دادسرای شهریار در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۳ در دفتر دادستانی شهریار تشکیل شد. حسین زاده دادستان شهریار دراین جلسه مطالبی درمورد نحوه مدیریت مجموعه قضایی شهرستان مطرح وهمکاران قضایی را به برخورد مناسب ودر خور شان اربابان رجوع وعدم خشونت در رفتار و خوشروئی با مردم ونظارت بیشتر بر نظم اداری وسلامت نفس همکاران دعوت کرد و بر بازدید قضات ازمراجع انتظامی شهرستان تاکید نمود . همکارن قضایی نیز در ادامه جلسه درمورد مسائل ومشکلات شعب تحقیق واجرای احکام واظهارنظر تبادل نظر نمودند ومقرر گردید جلسات بعدی شورای قضایی دادسری شهرستان درخارج از وقت اداری وساعت ۰۰/ ۱۵ روزهای دوشنبه هرهفته در دفتر دادستان تشکیل گردد تا به مسائل علمی نیز پرداخته شود و بار علمی جلسات بالا برود. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]