همسو با انزجار جهانی نسبت به هتک حرمت به پیامبربزرگ اسلام زنگ بیعت با پیامبر دوستی ورحمت در تمامی مدارس شهرستان شهریار نواخته شد.
خبر شهر به گزارش دفتر اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش شهریار :همسو با انزجار جهانی نسبت به هتک حرمت به پیامبربزرگ اسلام مدارس شهرستان شهریار چهار شنبه ۸بهمن با نواختن زنگ بیعت انزجار خود را به این عمل بی شرمانه نشان و بیعتی دوبار ه با پیامبردوستی و رحمت بستند .
ذبیحی با ارائه این خبر افزود :پیغمبر بزرگ خاتم مظهر کامل انسانیت و مهربانترین ،پاکترین و بهترین چراغ راه انسانیتی است در رسیدن به پروردگار بزرگ و انسانهای مشتاق را به زندگی واقعی و جاودانگی می رساند .
وی ادامه داد:کسانی که خود را دایه دار آزادی بیان می دانند و به بهانه آزادی بیان به مقدسات بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان توهین می کنند ماهیت متناقض خود را نمایان تر می کنند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]