قوانین آموزنده لیمن

باید آنها را خواند و معنای عمیق آنها را درك كرد. آنها همچون ده فرمان هستند كه خوب است در زندگی همواره مورد تبعیت قرار بگیرند.

1- دعا لاستیك یدك نیست كه هرگاه مشكلی داشتی از آن استفاده كنی. بلكه فرمانی است كه راه به راه و درست هدایت میكند.

2- میدانید چرا شیشه جلوی ماشین آنقدر بزرگ ساخته میشود، ولی آینه عقب آنقدر كوچك است؟
چون گذشته به اندازه آینده اهمیت نداره. بنابراین همیشه به جلو نگاه كنید و ادامه دهید.

3- دوستی مثل یك كتاب است. چند ثانیه طول میكشد كه آتش بگیرد، ولی سالها طول میكشد تا نوشته شود.

4- تمام چیزها در زندگی موقتی هستند. اگر خوب پیش رفت، از آن لذت ببر، چون برای همیشه دوام نخواهند داشت. اگر هم بد پیش رفت، نگران نباش، چون باز هم برای همیشه دوام نخواهند داشت.

5- دوستهای قدیمی مثل طلا هستند و دوستان جدید مثل الماس. اگر یك الماس به دست آوردی، طلا را فراموش نكن، چون برای نگه داشتن الماس همیشه به پایهای از جنس طلا نیاز داری.

6- اغلب وقتی امیدت را از دست میدهی و فكر میكنی كه این آخر خط است، خدا از بالا به تو لبخند میزند و میگوید: آرام باش عزیزم، این فقط یك پیچ از راه است نه پایان راه.

7- وقتی خدا مشكلات تو را حل میكند، تو به تواناییهای او ایمان داری. ولی وقتی خدا مشكلاتت را حل نمیكند، او به تواناییهای تو ایمان دارد.

8- شخص نابینایی از سنت آنتونی پرسید: ممكن است چیزی بدتر از، از دست دادن بینایی باشه؟ و او جواب داد: بله، از دست دادن بصیرت.


9- وقتی شما برای دیگران دعا میكنید، خدا میشنود و آنها را اجابت میكند؛ و بعضی وقتها كه شما شاد و خوشحال هستید، یادتان باشد كه كسی برای شما دعا كرده است.

10- نگرانی مشكلات فردا را دور نمیكند، بلكه تنها آرامش امروز را دور میكند.