استرس: هر كاري ميكنيد اجازه ندهيد اين فهرست شما را نگران كند چون تحقيقات نشان ميدهد استرس و نگراني در طولاني مدت ميتواند كشنده باشد بويژه استرسهاي محل كار كه احتمال ابتلا به بيماريهاي قلبي، آنفلوآنزا، سندرم متابوليك و افزايش فشار خون را تشديد ميكند.

- غصه و تقدير:
اندوهگين بودن نه تنها از نظر اجتماعي مضر است بلكه تاثيرجسمي نامطلوبي نيز دارد. مطالعات نشان ميدهد؛ افراد مبتلا به بيماريهاي عروقي اگر اندوهگين و غصه دار باشند زودتر ميميرند. محققان ميگويند؛ نوع شخصيت روي سيستم ايمني بدن و هم چنين سيستم واكنش به استرس در انسان تاثير ميگذارد.

- اضطراب: محققان ميگويند؛ بر اساس يافتههاي علمي، نرخ ابتلا به زوال عقل و آلزايمر در افرادي كه كمتر مضطرب ميشوند، پايينتر است. تحقيقات نشان داده است؛ خطر ابتلا به زوال عقل در سالمنداني كه آرام هستند،?? درصد كاهش مييابد.

- فقدان خويشتن داري: آيا وقت ملاقاتتان دير شده و يا نميتوانيد كارهايتان را منظم كنيد و به اين خاطر كنترل خود را از دست دادهايد؟ پس بدانيد كه اين عدم خويشتن داري ميتواند به سلامت شما آسيب برساند. محققان ميگويند انسانهاي خود دار نسبت به ديگران عمر طولاني تري دارند.

- دلواپسي:
افراد به شدت عصبي كه دائما نگران و مضطرب و مستعد ابتلا به افسردگي هستند به طور متوسط زودتر ميميرند. بعلاوه اين افراد اغلب بيشتر سيگار ميكشند به اميد اين كه سيگار اضطراب آنها را كاهش دهد اما متاسفانه با اين كار عمر خود را كوتاه ميكنند.

- بيهدفي در زندگي: اگر احساس ميكنيد در زندگي خود هدفي نداريد بايد بدانيد كه زمان سكونتتان بر روي كره زمين يا به عبارتي عمرتان كوتاه خواهد شد. پژوهشها نشان ميدهد؛ كساني كه اهداف بالايي در زندگي دارند به زوال عقل مبتلا نميشوند و ديرتر هم ميميرند.

- بدبيني: بدبيني و بدگماني نسبت به ديگران يك ويژگي شخصيتي است كه به گفته دانشمندان به خصومت و دشمني بازميگردد و خطر ابتلا به بيماريهاي قلبي را افزايش ميدهد. اين افراد اغلب در رفتار مردم انگيزشهاي خصمانه پيدا ميكنند. دكتر بويل در مطالعات خود نشان داده افراد بدبين 25 درصد بيش از ديگران در معرض ابتلا به بيماريهاي قلبي هستند و به مراتب استرس بيشتري را در طول زندگي تجربه ميكنند.

اگر شما هم صادقانه تصور ميكنيد كه هر كدام از اين مشكلات را داريد، از همين امروز به خاطر سلامت خوتان هم كه شده براي رفع آن تلاش كنيد.