به هیچ وجه از مخالفتها و مقاومتهای دیگران سرخورده نشوید.
با افكار مخالفین خود مقابله نكنید ، بلكه آنها را عادی تلقی كنید !. پاستور و بسیاری از دانشمندان وقتی برای اولین بار ،ایده های خود را اعلام كردند و خواستند در جهان دانش ، تحولی بوجود آورند ، مدتها با مخالفتهای بسیار سنگین و مكرر روبرو شدند . پاستور را بیش از همه مسخره كردند ،اما او مانند همه مردمان بزرگ و موفق جهان ، این مخالفتها را عادی انگاشت و بر عقیده و ایده خود پافشاری كرد و سرانجام پیروز گردید . هر ایده نو و عقیده تازه ای ، مسلماً مخالفانی دارد. همیشه نیمی از مردم با نیمی از افكار شما مخالفند . کسانیکه از اعتماد به نفس لازم برخوردار نیستند دنبال موافقت دیگران هستند. میل به موافقت دیگران ، یعنی میل به تایید آنها ، زمانی اتفاق می افتد كه شما خود را باور نداشته باشید . تمام انسانهای بزرگ جهان ، از دانشمندان و كاشفین گرفته تا خود پیامبران همیشه با مخالفت و تمسخر روبرو شده اند . آنتونی رابینز می گوید : ایده های بزرگ همیشه ابتدا مورد تمسخر واقع می شوند ، و بعد با مخالفت و انتقاد روبرو می شوند و بعد پذیرفته می شوند . البته نباید شما به امید تایید آینده دیگران ، مخالفتهای امروز آنها را تحمل كنید ، این هم خود یعنی انتظار تایید دیگران ، كه ناشی از عدم اعتماد به نفس است . شما باید بگویید كه مخالفت دیگران امری كاملا طبیعی است و هیچ فشار و جبر و زوری را برای جلب موافقت آنها ندارید و به تاییدشان هم محتاج نیستید
همیشه نیمی از مردم با نیمی از افكار شما مخالف خواهند بود و این را كاملا طبیعی تلقی كنید . هر ایده و عقیده تازه ای مخالفانی دارد حتی عده ای ، پیامبران الهی ما را به تمسخر می گرفتند پس به هیچ وجه نگران نباشید فقط كافی است كه تابع عقل خود باشید و احساسی عمل نكنید.