مدیرکل استاندارد استان تهران از بازرسی کارشناسان استاندارد از واحدهای تولیدی خبر داد و تاکید کرد: در این جهت، سه هزار بسته ماست 100 گرمی غیراستاندارد با نام تجاری ملچ ملوچ ،در ماه دی و در شهریار ، توقیف شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان تهران ، مسلم بیات در تشریح این خبر افزود: در جریان بازرسیهای کارشناسان اداره نظارت بر اجرای استاندارد این اداره کل از واحدهای تولیدی استان ، سه هزار عدد ماست 100 گرمی ، با نام تجارتی ملچ ملوچ ، در واحد تولیدی در شهریار کشف و توقیف شد.
وی با اشاره بر بازرسی و نمونه برداری منظم از واحدهای تولید و عرضه لبنیات در استان ، به مصرف کنندگان تاکید کرد: مصرف لبنیات باز و فله ای ، تحت هیچ شرایطی توصیه نمیشود و استفاده از آن به مراتب مشکلات بیشتری به همراه دارد.