مديرکل حفاظت محيط زيست مازندران امروز در مصاحبه با خبرنگارواحد مرکزي خبر گفت 13 گونه پرنده نظير درناي سيبري، عقاب تالابي و حواصيل خاکستري و 8 گونه پستاندار نظير مرال، قوچ، ميش و گوزن زرد در مازندران در خطر انقراض هستند.

رسول علي اشرفي پور انتقال 17 قطعه گوزن زرد به مناطق حفاظت شده کشور و رها سازي يک قطعه درناي سفيد سيبري به تالاب فريدونکنار را از مهمترين اقدامات حفاظت محيط زيست براي بقائ نسل اين گونه حيوانات بيان کرد

وي با اشاره به اينکه سالانه 10 قطعه مرال در مازندران غير قانوني شکار مي شود گفت تا سه ماه اينده 6 قطعه از اين
پستاندار در حال انقراض به منطقه حفاظت شده سمسکنده ساري منتقل خواهد شد.

مديرکل حفاظت محيط زيست مازندران گفت از 518 گونه پرنده شناسايي شده کشور 240 گونه از 263 پستاندار 61 گونه از 169 گونه خزنده 26 گونه و از 20 گونه دوزيست 9 گونه در مازندران زيست مي کند.