اهالی روستای "وچکاب جودکی" واقع در شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام یک نخ سیگار هم دود نمی کنند.
به گزارش مهر، در دل رشته کوه پیر و سرکش زاگرس و در دامنه کبیرکوه (کوژ) روستایی آرمیده است و مردمانی از دل تاریخ در آن سکنی گزیده اند. مردمانی که در حصار علی محمد (باقیمانده آثار اجدادشان) و در کنار چشمه مارو زندگی را هم زیست با طبیعت می گذرانند.
در روستای وچکاب جودکی که در 22 کیلومتری شرق آبدانان در استان ایلام واقع شده، هیچ مرد و زنی و پیر و جوانی سیگار نمی کشد و سیگار در آن کالایی ممنوعه است. در مغازه ها و بقالی های این روستا سیگار پیدا نمی شود چون خریداری نیست.
علی جودکی پور دهدار روستایی وچکاب جودکی در این باره می گوید: در این روستا از دیرباز کسی سیگار نمی کشد و ما نیز تا به یاد داریم و پدر و اجدادمان نیز گفته اند سیگاری نداشتیم و نداریم.
وی در ادامه می افزاید: عدم استعامل دخانیات و مواد افیونی در روستای ما به یک فرهنگ تبدیل شده است.
بچه های روستای ما این فرهنگ را به خوبی یاد گرفته اند و از این بلای جانسوز دوری می کنند.
روستای وچکاب جودکی با 150 خانوار و جمعیتی بالغ بر 700 نفر که بیشتر مردمان آن به کشاورزی و دامداری مشغول هستند و جوانان این روستا در تابستان برای کار به تهران و کلانشهرها می روند که حتی حضور جوانان این روستا در کلانشهرها هم نتوانسته است آنها را سیگاری کند.
مردم این روستا از روحیه و شادابی خاصی برخودار هستند و به سخت کوشی معروف هستند و فرهنگ سیگار نکشیدن در بین اهالی روستا نهادینه شده است.