شهیدی مهمان فراکسیون شاهد مجلس/تاکید مجلس برضرورت ایجاد اشتغال از سوی سازمان اقتصادی کوثر برای ایثارگران
سرویس: اجتماعی
رئیس فراکسیون شاهد مجلس از تشکیل جلسه فراکسیون متبوعش با حضور شهیدی خبر داد وگفت: ایجاد اشتغال از سوی بنیاد و سازمانهای زیرمجموعه آن از جمله سازمان اقتصادی کوثر از اهم مباحث بررسی شده با حضور حجتالااسلام شهیدی بود.
حسین گروسی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت٬ از تشکیل جلسه هفته گذشته فراکسیون شاهد مجلس با حضور ریاست بنیاد شهید وامور ایثارگران خبر داد وگفت: ضرورت ایجاد اشتغال از سوی بنیاد و سازمانهای زیرمجموعه آن از جمله سازمان اقتصادی کوثر از اهم مباحث بررسی شده با حضور حجتالااسلام شهیدی بود. نماینده مردم شهریار٬ قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با حضور ریاست بنیاد شهید وامور ایثارگران در فراکسیون شاهد مجلس پیشنهادات بودجهای در خصوص رشد اعتبارات بنیاد برای خدمترسانی بهتر به جامعه هدف بررسی شد که به زودی به کمیسیون تلفیق ارسال میشود. این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با یادآوری گزارش رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران در خصوص پرداخت معوقات خانوادههای شهدا و همچنین ایثارگران٬ گفت: طبق گزارش ارایه شده معوقات خانواده شهدا تا سال جاری پرداخت شده است. رئیس فراکسیون شاهد مجلس شورای اسلامی٬ یادآور شد: در راستای افزایش تعامل مجلس با بنیاد شهید وامور ایثارگران مقرر شد از این پس جلسات مستمری برگزار شود.