داروهاي آرامبخش بدون نظر متخصص روانپزشك باعث مزمن شدن بيماريها ميشود

تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي

دبير هفتمين كنگره انجمن علمي روانپزشكان ايران گفت تجويز داروهاي آرامبخش توسط متخصصان غيرروانپزشك موجب مزمن شدن بيماريها در افراد شده است.

دكتر "پرويز مظاهري" در حاشيه همايش سالانه انجمن روانپزشكان ايران در گفت و گو با خبرنگاران با انتقاد از تجويز غير موثر داروهاي آرامبخش توسط متخصصان غير روانپزشك گفت برخي از متخصصان رشتههاي پزشكي در نسخههاي خود داروهاي آرام بخش را به ميزان غير موثر تجويز ميكنند كه اين امر موجب مزمن شدن بيماري و وابستگي بيمار به دارو ميشود.

وي گفت مشاهده ميشود بيشتر پزشكان غير روانپزشك با اين استدلال كه برخي بيماريهاي جسمي زمينه روانشناختي دارند، در كنار تجويز داروهاي تخصصي مربوط به رشته خود از قبيل داروهاي قلبي و عروقي، گوارشي و غيره، اصرار به استفاده از آرام بخشها را دارند اين در حاليست كه اين داروها بايد توسط روانپزشكان و با ميزان موثر تجويز شود و مصرف ناكافي آنها تاثيري در بهبود بيماري ندارد.

دكتر مظاهري، هدف از برگزاري هفتمين همايش انجمن علمي روانپزشكان ايران را بحث درباره ارتباط بين بيماريهاي جسمي و اختلالات روانپزشكي توصيف كرد.

وي افزود دراين همايش تاكيد بر ارتباط روان با جسم است و به همين منظور متخصصان غير روانپزشك نيز دراين همايش حضور دارند.

به گفته دبير اجرايي هفتمين همايش انجمن علمي روانپزشكان ايران بر اساس پژوهشهاي صورت گرفته درصد زيادي از بيماريهاي جسمي مانند سردردها، اختلالات گوارشي، بيماريهاي قلبي و ريوي و ...منشاء روان شناختي دارند.

وي ادامه داد تنها در صورتي درمان بيماري كه با شكايت از مشكلات مختلف به مراكز درماني مراجعه ميكنند موفقيت آميز خواهد بود كه زمينههاي روانشناختي آنان شناخته و برطرف شود.

همايش انجمن روانپزشكان ايران كه از سوي انجمن روانپزشكان ايران و با همكاري گروه روانپزشكي و مركز تحقيقات علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي روز سهشنبه ‪ ۲۲‬آبان ماه در تالار امام خميني دانشكده پزشكي اين دانشگاه گشايش يافت تا روز ‪ ۲۵‬آبان ماه به كار خود ادامه ميدهد