زکوشش به هرچیز خواهی رسی به هر چیز خواهی کماهی رسی برو کارگر باش و امیدوار که از یأس، جز مرگ ناید به بار گرت پایداری است در کارها شود سهل پیش تو دشوارها ملک الشعرای بهار سرپرست میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهریار به خبرنگار ما گفت : در سال مزین به «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»، شورای اسلامی رزکان توانست پس از پیگیریهای مجدانه و هماهنگی های لازم با این اداره و راه اندازی کارگاه آموزش و تولید گلیم نخستین گام را در مسیر اجرای پایگاه کارآفرینی بانوان روستایی شهرستان شهریار بردارد. ستایش راد در ادامه اظهار داشت : کارگاه مذکور فعالیت خود را از تاریخ دهم دی ماه سال ۱۳۹۳ در باشگاه فرهنگی- ورزشی شهید علایی واقع در شهرک رزکان آغاز نموده است. در نخستین دوره، ۲۰ هنرجو تحت نظارت و آموزش سرکار خانم آمنه جانفشان به مدت ۲۵ جلسه به فراگیری مهارت گلیم بافی پرداختند. امید است تا با برداشتن گام هایی استوار و حمایت مسئولین شهرستان، شاهد تغییراتی گسترده و پایدار در عرصه کارآفرینی زنان روستایی شهرستان شهریار باشیم. ستایش راد همچنین افزود : این اداره آمادگی دارد با اعضای محترم شوراهای اسلامی شهر و روستا تا در صورت نیاز با پیش بینی مکان و تامین بخشی از اعتبار اولیه متناسب با نیاز و استقبال شهروندان مناطق کارگاههای آموزشی و تولیدی صنایع دستی و هنرهای سنتی را برگزار نماید. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]