خبر شهربه گزارش روابط عمومی بنیادشهیدوامورایثارگران شهریار:توسط رهنما (ریاست بنیادشهیدوامورایثارگران شهریار)بهمراه کارشناسان بنیادشهیدازخانوادهای دوشهیدبه نام های شهیدیوسف معرفی وشهید فیروزعلیزاده ،دیداربعمل آوردند. دراین دیدارها،خانوادهای موصوف مشکلات خودرابارییس بنیادشهیددرمیان گذاشتند.
لازم به ذکراست که شهیدیوسف معرفی درمورخ ۱۳۳۳/۱۱/۶متولدودرتاریخ ۶۱/۳/۱۸
وشهید فیروز علیزاده درتاریخ ۱۳۳۸/۱/۱متولد ودرمورخ ۶۷/۱/۸به شهادت می رسند.یادشان گرامی باد.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]