رئیس فراکسیون شاهد مجلس٬ با تاکید بر ضرورت بازنگری بنیاد شهید بر عملکرد خود٬ گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران باید ارایه خدمت به جامعه هدف را مدنظر قرار داده و از سایر امور از جمله بنگاهداری اقتصادی بی حاصل دوری کند.

حسین گروسی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت٬ با تاکید بر ضرورت بازنگری بنیاد شهید در عملکرد خود٬ گفت: ورود بنیاد شهید به حیطه انجام فعالیتهای اقتصادی در صورتی که بازدهی برای جامعه ایثارگر و خانواده شهدا داشته باشد خوب است.

نماینده مردم شهریار٬ قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران باید در جهت خدمت رسانی به جامعه هدف خود بیش از پیش کوشا باشد٬ افزود: بیتوجهی به معیشت و امور ایثارگران و خانواده شهدا از سوی نهاد متولی این امر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

وی ادامه داد: بنیاد شهید و امور ایثارگران باید ارایه خدمت به جامعه هدف را مدنظر قرار داده و از سایر امور از جمله بنگاهداری اقتصادی بی حاصل دوری کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با تاکید بر ضرورت تسریع در نهایی کردن طرح تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران٬ گفت: نهایی شدن این گزارش از حیث مقابله با متخلفان و همچنین توقف فعالیت آنها در بنیاد حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه نیروهای پاک دست٬ جوان و متخصص در بنیاد شهید و امور ایثارگران باید به کار گرفته شوند٬ تصریح کرد: استفاده از نیروهای جدید به طور حتم از هر نوع تبانی و تخلفی نیز جلوگیری خواهد کرد.

رئیس فراکسیون شاهد مجلس شورای اسلامی٬ با تاکید بر اینکه استفاده از فرزندان شهدا و جانبازان در بدنه بنیاد شهید بهترین اقدام است٬ گفت: بیتوجهی به اشتغال خانواده شهدا و ایثارگران و مشغول شدن به امورات دیگر از سوی بنیاد به هیچ وجه توجه منطقی ندارد.