حسین تاجیک عضو شورای شهر اندیشه لحظاتی پیش در گفتوگو با خبرنگار فارس در شهریار اظهار داشت: علت استعفای خانپور همکاری وی با شهرداری تهران بوده است.
وی ادامه داد: ایشان همکاری با شهرداری تهران را نسبت به حضور در شهرداری اندیشه ترجیح داده است.
این عضو شورای شهر اندیشه خاطرنشان کرد: این استعفا از سوی اعضای شورای شهر اندیشه مورد موافق قرار گرفته است.
در همین رابطه نیز سعید خانپور شهردار اندیشه در گفتوگو با خبرنگار فارس با رد دلیل عنوان شده در رابطه با استعفای وی، گفت: دلیل استعفای بنده اتفاقات پیش آمده در 6 ماه اخیر بوده است.
وی عنوان کرد: تا آنجا که در جریان هستم روند قانونی این استعفا طی نشده و به نظر میرسد فرمانداری شهرستان شهریار با آن مخالفت کند.