جاعل مهرهاي بانکي با قرار 3 ميلياردي روانه زندان شد
گروه استان ها- فرد کلاهبرداري که با جعل مهرها وفرم هاي بانکي به بهانه گرفتن وام با درصد کم از پنج شهروند کلاهبرداري کرده بود توسط پليس آگاهي غرب استان تهران دستگير شد.
به گزارش پايگاه خبري پليس،سرهنگ"منصور خدادادي" گفت:در پي وصول يک فقره پرونده کلاهبرداري از شعبه دوم بازپرسي دادسراي شهريار به شکايت يکي از شهروندان شهرياري عليه فردي که خود را به عنوان معاون بانک ملي يکي از شعبه هاي تهران معرفي کرده و به بهانه گرفتن وام با درصد کم از سوي وي مورد کلاهبرداري قرار گرفته بود بررسي موضوع در دستور کار پليس قرار گرفت.
رئيس پليس آگاهي غرب استان تهران با اعلام اين خبر گفت:فرد کلاهبردار با معرفي فرد ديگر به قرباني از وي کلاهبرداري کرده و متواري شده بود و مالباخته پس از چند روز به بانک مراجعه کرده و متوجه شده بود که وام گيرنده قلابي از آب درآمده و کارمند بانک نبوده است که با ارجاع پرونده به اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداري،تحقيقات مقدماتي در اين زمينه آغاز شد.
سرهنگ خدادادي گفت:با توجه به اطلاعات به دست آمده از متهم و با استفاده از شگردهاي پليسي ،متهم در مغازه املاکي در شهريار دستگير شد، در بازرسي از كيف دستي همراه وي،تعداد زيادي اوراق درخواست وام و پرونده هاي صوري وام به نام هاي مختلف و با مهرهاي ساختگي کشف شد.
متهم در بازجويي هاي پليس گفت:با ساخت مهرهاي جعلي و چاپ فرم هاي مربوط به اخذ وام و همچنين با برداشتن فيش هاي واريزي از بانک اقدام به کلاهبرداري مي کرده و مهرها داخل منزلش مي باشد که با هماهنگي مقام قضائي در بازرسي از منزل متهم،مهرهاي جعلي و تعدادي پرونده هاي صوري مربوط به اخذ وام که مدارک شکات نيز داخل آنها بود، کشف شد.
در ادامه عمليات پليس،فرد ديگري در شهريار دستگير شد که در تحقيقات پليس گفت:براي دريافت وام به اين فرد 80 ميليون ريال پول داده و در بررسي مدارك به دست آمده از متهم مشخص شد با استفاده از شناسنامه جعلي به نام شخصي ديگري تقاضاي دريافت وام کرده بود .
متهم اصلي پرونده"خليل"به همراه همدستش تحويل مقام قضائي شد و متهم رديف دوم بلاقيد آزاد و متهم اصلي پس از اعتراف به پنج فقره کلاهبرداري به اين شيوه با صدور قرار وثيقه سه ميليارد ريالي روانه زندان شد.